Lecturer

 

CARTA ORGANISASI JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

 

Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi telah ditubuhkan selaras dengan pertukaran Sekolah Menengah Teknik Sepang kepada Kolej Vokasional Sepang pada tahun 2014.

Dibawah jabatan ini, terdapat 2 unit khusus:

1. Unit Sistem Teknologi Pangkalan Data dan Aplikasi Web
2. Unit Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian

Kohot pertama bagi Jabatan ini adalah pada tahun 2014 yang mempunyai seramai 44 orang (KPD 20 orang dan KSK 24 orang).